طراحی سایت وردپرسی

بسته های سایت وردپرسی

با استفاده از سرویس وب سایت وردپرسی پارسا به راحتی و بدون داشتن دانش فنی مرتبط با طراحی سایت، می‌توانید سایت خود را در زمینه کاری مورد نظر خود ایجاد کنید و با استفاده از امکانات متعدد سامانه محتوا، آن را تولید و مدیریت کنید. مدیریت و توسعه آسان از مهمترین ویژگی های این طراحی سایت پارسا است.

تعداد صفحات تحویل شده طبق قالب نمونه است.

اما

قابلیت ساخت صفحات توسط کاربر به صورت نامحدود است.

Paarsaa-WP1

هزینه سالیانه: 184 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 1 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 10 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-WP2

هزینه سالیانه: 194 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 2 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 20 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-WP3

هزینه سالیانه: 209 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 3 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 30 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-WP4

هزینه سالیانه: 223 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 4 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 40 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-W5

هزینه سالیانه: 238 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 5 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 50 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-WP6

هزینه سالیانه: 245 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 6 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 60 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-WP7

هزینه سالیانه: 259 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 7 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 70 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-WP8

هزینه سالیانه: 272 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 8 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 80 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-WP9

هزینه سالیانه: 286 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 9 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 90 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

Paarsaa-WP10

هزینه سالیانه: 299 هزار تومان
نصب قالب نمونه: رایگان
فضا: 10 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه: 100 گیگا بایت
تعداد ایمیل: نامحدود

کاتالوگ قیمت میزبانی وردپرس

متعلق به شرکت پژوهنده الکترونیک رسا (پارسا)
قالب وردپرس